Tłumaczenia

TŁUMACZENIA ANGIELSKO-POLSKIE

Voltaire powiedział kiedyś, że „tłumaczenia są jak kobiety – albo piękne, albo wierne”. Choć mamy duży respekt do tego francuskiego pisarza, to nie do końca zgadzamy się z powyższym stwierdzeniem, bo zawsze staramy się wypracować pewien kompromis. W praktyce translatorskiej działamy zgodnie z zasadą, że „z konieczności przełożenia danego tekstu wynika konieczność dokonywania wyborów. I tutaj tkwi odpowiedzialność tłumacza”. Oprócz wysokich kompetencji językowych nasi tłumacze posiadają gruntowną wiedzę z danej dziedziny w obrębie której tłumaczą teksty. Dzięki profesjonalnemu podejściu zarówno do tłumaczenia tekstów, jak i do klienta biuro tłumaczeń Kraków eLingwista gwarantuje wysoką jakość świadczonych  usług oraz zadowolenie klientów.

Świadczymy usługi z zakresu tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych i niespecjalistycznych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski, w tym:

  • tłumaczenia zwykłe;
  • tłumaczenia uwierzytelnione (poświadczone przez tłumacza przysięgłego – tłumacz Kraków);
  • tłumaczenia streszczające (wyszukiwanie informacji na anglojęzycznych serwisach i dokonywanie streszczenia w języku polskim);
  • korekta i weryfikacja tłumaczeń.

W ramach oferty tłumaczenia pisemnego gwarantujemy Państwu:

  • profesjonalizm: zachowanie wysokich standardów jakościowych w branży oraz zasad etyki zawodowej;
  • terminowość: każde zlecenie jest ukończone i dostarczone do klienta w ustalonym wcześniej terminie;
  • zaawansowane zarządzanie projektem tłumaczeniowym: korzystamy z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie i zarządzenie projektami tłumaczeniowymi Trados, co z jednej strony pozwala na realizację rozbudowanych projektów w krótkim czasie (tłumaczymy nawet do 30 stron dziennie), zapewniając jednocześnie spójność terminologiczną  w obrębie tekstu, zaś z drugiej pozwala na stworzenie i zaawansowane zarządzanie bazami terminologicznymi, które są przypisane do konkretnego klienta lub projektu;
  • fachową poradę i miłą obsługę: chętnie doradzimy jakie tłumaczenie będzie najkorzystniejsze finansowo do Państwa potrzeb np. wielu klientów prosi o tzw. „tłumaczenia przysięgłe”, które są droższe od zwykłych, podczas gdy ich konkretna potrzeba wcale tego nie wymaga.